Additude Innovation erbjuder innovationsprocesser, strategiskt och tekniskt stöd som är världsledande inom sitt slag.

 

Additude Innovation är ett tydligt komplement till Additudes övriga verksamhet där vi på även högre strategisk ledningsnivå stödjer våra kunders Innovationsprocesser.

Våra medarbetare är på en internationellt ledande nivå där vi hjälper såväl lokala start-up verksamheter som globalt ledande aktörer. Vi agerar även rådgivare och erbjuder analyser kring tekniska vägval och utveckling inom bl. a. konstruktion, design, elektronik, inbyggda system och mjukvara.

Vid större åtaganden erbjuder vi en egenutvecklad innovationsprocess (AIM – Additude Innovation Model) som är baserad på 30 års erfarenhet av företagsledning och produktutveckling. Vi arbetar även efter ambition att utbilda våra uppdragsgivare i denna innovationsprocessen vars syfte är att höja den tekniska innovationen, minska affärsriskerna och sänka kostnaderna inom teknik och produktutveckling.

Additude Innovation är en del av Additude gruppen som även innefattar verksamhetsområdena Additude Excellence, Additude Software, Additude Embedded, Additude Industry, Additude Client Solution och Additude Headhunting. Additude gruppen har sedan starten 2009 haft en organisk tillväxt på i snitt 45% per år och har idag förtroendet från över 300 uppdragsgivare. Additude förnyar tekniksektorn genom att erbjuda teknikintensiva verksamheter både strategisk rådgivning, teknisk innovation, projekt, konsulttjänster och egen organisk tillväxt.