Additude Headhunting bygger organisationer bestående av marknadens mest eftertraktade individer

 

På samma sätt som Additude hjälper sina uppdragsgivare att fatta rätt strategiska beslut, uppnå framgångsrika innovations- och utvecklingsprojekt, på samma sätt skapar vi långsiktighet och konkurrensfördelar genom att parallellt bygga upp och utveckla våra uppdragsgivares egen organisation.

Att nå fram till, attrahera och rekrytera marknadens bästa specialister och ledare är en stor utmaning för många verksamheter och idag den enskilt vanligaste tillväxtbegräsningen. Utifrån den brist på ledare och specialister som idag råder är det inte längre tillräckligt med ett starkt varumärke och kostsam marknadskommunikation för att attrahera tillräckligt mycket och tillräckligt kvalificerad kompetens.

Av denna anledning erbjuder Additude Headhunting specialiserad och uppsökande rekrytering med målet att skapa den organisation uppdragsgivaren behöver både nu och imorgon. Vi utgår uteslutande från en kartläggande och aktivt uppsökande arbetsmetodik med processer baserade på 25 års erfarenhet. Vi agerar även rådgivare kring tillväxtstrategier, marknadens utveckling och aktuella trender.

Additude Headhunting är idag en av Sveriges absolut ledande Headhunting organisationer inom teknik och IT sektorn och vi utvecklar oss löpande för att fortsätta var den part som leder utvecklingen inom branschen. 

Additude Headhunting är en del av Additude gruppen som även innefattar verksamhetsområdena Additude Innovation, Additude Software, Additude Embedded, Additude Industry, Additude Client Solution och Additude Excellence. Additude gruppen har sedan starten 2009 haft en organisk tillväxt på i snitt 45% per år och har idag förtroendet från över 300 uppdragsgivare. Additude förnyar tekniksektorn genom att erbjuda teknikintensiva verksamheter både strategisk rådgivning, teknisk innovation, projekt, konsulttjänster och egen organisk tillväxt.