3 tjänster som tar inköp av IT och teknikkonsulter till nästa nivå

 

Beteendet och behoven gällande både inköp av tekniska konsulter har har genomgått en kraftfull förändring de senaste 15 åren. Samma sak gäller marknadens konsulter och hur de vill arbeta.

Som en del av denna utveckling har idag storskaliga konsultmäklare blivit en etablerad del av konsultbranschen. Detta är en trend och utveckling som inte kommer avta, däremot kan man erbjuda funktionerna på ett än mer kundanpassat och smartare sätt. Både ut en beställare och konsults perspektiv. Det är här Additude Client Solution kommer in bilden.

Additude Client Solution levererar i huvudsak 3 olika tjänster. Storskaliga mäklartjänster till större konsultköpare med 30 000 ingenjörer att tillgå, skräddarsydda inköpsfunktioner till mindre konsultköpare samt lösningar där vi bygger dedikerade konsultorganisationer till våra uppdragsgivare.

Gemensamt för samtliga 3 lösningar är att de säkerställer tillgången till marknadens bästa och just nu tillgängliga kompetens, de sänker den totala kostnaden för inköp av konsulter och ger en total överblick.

Orsaken till Additude löpande tar mer marknadsandelar inom även denna sektor är vår långsiktiga vision om att vara komplett totalleverantör, att vi inte är en administratör utan en specialiserad konsultleverantör med djup kompetens inom de områden vi verkar inom samt att vi tar tjänsterna till nästa nivå och i än högre utsträckning utgår från vad marknadens konsultinköpare verkligen behöver.

För mer information kring dessa tjänster vänligen kontakta Jim Roslund, 0701-499310 alt. jim.roslund@additude.se

Additude Client Solution är en del av Additude gruppen som även innefattar verksamhetsområdena Additude Innovation, Additude Software, Additude Embedded, Additude Industry, Additude Excellence och Additude Headhunting. Additude gruppen har sedan starten 2009 haft en organisk tillväxt på i snitt 45% per år och har idag förtroendet från över 300 uppdragsgivare. Additude förnyar tekniksektorn genom att erbjuda teknikintensiva verksamheter både strategisk rådgivning, teknisk innovation, projekt, konsulttjänster och egen organisk tillväxt.