9 anledningar att arbeta på Additude

Vårt tjänsteutbud är byggt för vi ska att vara kundernas förstahandsval, men företaget är byggt för att vara marknadens bästa och mest attraktiva arbetsgivare.

 

Att vara en attraktiv och starkt engagerad arbetsgivare är en av de saker vi ser som absolut viktigast och som genomsyrar alla beslut och vägval vi står inför. Vi har över tid arbetat fram de 9 viktigaste faktorerna för att som ledare eller specialist både vilja ta steget till Additude och därefter trivas och utvecklas över tid. Dessa 9 faktorer arbetar vi dagligen med att efterleva och förstärka än mer.

 

1. Tillhöra en innovativ och entreprenöriell verksamhet som växer och tar marknadsandelar

Additude är en privatägd verksamhet där samtliga ägare sedan dag 1 är operativa i verksamheten. Delaktigheten är hög och beslutsvägarna både korta och snabba. Vi vill ha engagerade kolleger som vill vara med och påverka bolagets framtid och bidra till att vi fortsätter växa 5 gånger snabbare än marknaden.

 

2. Tillhöra en trygg och långsiktig verksamhet

Additude har i princip epitetet högsta kreditvärdighet från samtliga kreditinstitut. Vi belönas även löpande med utmärkelser såsom DI Gasell och nomineringar till näringslivsgalor. Vår affärsidé är intakt sedan starten och kommer inte förändras, enbart förädlas.

 

3. Kompetensutveckling genom en ledande säljorganisation 

Tillsammans har Additudes säljorganisationen över 100 års erfarenhet av tjänste- och projektförsäljning inom teknik och IT sektorn. Vi har sedan starten 2009 anlitats av över 300 uppdragsgivare vilket gör att vi kan erbjuda projekt och tillgång till uppdrag där vi inte enbart är med och påverkar framtiden, vi är med och leder den. Resultatet blir produktutveckling i världsklass, uppdragsgivare som växer och medarbetare som genom kombinationen av djup specialisering och multidisciplinära projekt når en oöverträffad kompetensutveckling.

 

4. Högt engagemang och hög närvaro från närmsta chef 

Additude hyr inte ut konsulter, vi låter våra uppdragsgivare tillgodogöra sig våra specialiserade medarbetares kompetens, förmåga och personliga egenskaper. Detta är ett viktigt förhållningssätt vi alltid arbetat efter. Våra sektionschefer har en tydlig begränsning i hur många konsulter man får ha i sin gruppering. Detta för att vi alltid ska uppnå väldigt hög tillgänglighet till närmsta chef och för att varje medarbetare alltid ska känna sig sedd, hörd och prioriterad. Personlig utveckling och kompetensutveckling baserad på individens långsiktiga ambitioner är en ledstjärna i mycket av det vi gör.

 

5. Tillhöra en verksamhet där alla har stort inflytande och stark sammanhållning – bra kolleger

Oavsett vilka uppdrag eller projekt en medarbetare för tillfället arbetar med så säkerställer vi att vi som grupp och kolleger alltid träffas. Vi anser att sammanhållningen och tillhörigheten med sina kolleger är avgörande både för att trivas och för att som både individ och bolag utvecklas. Då nivån på våra medarbetare är så pass hög är det ofta i närmsta kollega man finner den bästa kompetensutvecklingen. Ur ett bolagsperspektiv vill vi även att samtliga medarbetare, utifrån den erfarenhet och kompetens de besitter, skall vara med och påverka bolagets framtida strategi.

 

6. Tillhöra en värderingsstyrd verksamhet

Vi lever efter våra värderingar. Därför har vi heller aldrig behövt ändra dem. Att leva efter våra värderingar är något vi tar på högsta allvar och något vi använder som ledstjärna i samtliga beslut och möte med andra människor. Våra värderingar bygger på 3 hörnstenar. Vilja vara bäst, överträffa förväntningar och visa omtanke. Du kan läsa mer om vad våra värderingar innebär här.

 

7. Tillhöra en verksamhet med trygga och bra ersättningsmodeller

Fast trygg lön, rörliga komponenter, arbetsvillkor enligt kollektivavtal är faktorer vi ser som en självklarhet. Friskvårdsbidrag, pensions- och försäkringsrådgivning, möjlighet till sjukförsäkring, premiebefrielse, familjepension, ansvars och reseförsäkring samt kompetensutveckling är bara några av de saker som skapar en trygg grund för våra medarbetare.

 

8. Tillhöra en specialistverksamhet som har högt renommé

Som medarbetare på Additude skall du vara stolt över att representera varumärket och vad det står för. Både utifrån vår position på marknaden, vårt renommé och det mervärde vi skapar åt våra uppdragsgivare. Du skall även känna stolthet i och över dina kolleger utifrån deras kompetens och vilka personer det är. Att arbeta på skall vara meriterande och vara ett intyg på hur duktig du är i din profession 

 

9. Tillhöra en specialiserad enhet men vara del av något mycket större 

Samtliga Additudes affärsområden är specialiserade och starkt positionerade inom sitt expertisområde. Samtidigt är det den sammantagna kunskapen, synergin och samverkan mellan affärsområdena som skapar en unik utveckling för både våra uppdragsgivare och medarbetare. Additudes olika affärsområden är idag Additude Innovation, Additude Embedded, Additude Excellence, Additude Software, Additude Industry, Additude Client Solution och Additude Headhunting.