4 anledningar att byta jobb via Additude

Det tryggaste och mest framgångsrika sättet för ledare och specialister inom teknik och IT sektorn de att byta arbetsgivare

 

Att byta arbetsgivare är för de flesta ur många perspektiv ett stort steg att ta. Bakom ligger också ofta en längre tids funderingar kring om man verkligen ska röra på sig och i så fall mot vilken arbetsgivare och vilken typ av roll.

Allt fler ledare och specialister inom teknik och IT sektorn väljer att byta arbetsgivare via Additude Headhunting. Utifrån 25 års erfarenhet av Headhuntning och vår branschmässiga specialisering erbjuder en trygg och sekretessbelagd process med fler alternativ och möjligheter än vad som någonsin kommer ut på marknaden. 

Vi agerar även rådgivare och karriärcoach till dig som funderar på nya utmaningar kring vilka möjligheter du har och hur du bör agera för att uppnå ditt långsiktiga karriärmål. 

 

 

4 anledningar att byta jobb via Additude

 

1. Vår kundbas, nätverk och insikt i branschen

Additude har idag förtroendet från över 300 uppdragsgivare inom teknik och IT sektorn innefattande både marknadens storbolag, medelstora bolag samt startup bolag. Vårt nätverk ger oss ett otroligt starkt underlag för att kartlägga och hitta den miljö och den roll du vill verka inom.

 

2. Trygghet och sekretess

Vi har mångårig vana av att hantera ytterst konfidentiella processer. Du som kandidat behöver aldrig vara orolig eller känna dig begränsad ur perspektivet att det skulle bli allmänt känt att du funderar på vad andra arbetsgivare har att erbjuda.  

 

3. Rådgivning

Söker du en roll där marknaden egentligen kräver mer erfarenhet?, skulle du kunna ta större ansvar än det du har idag?, finns den typen av roll du efterfrågar?, vilka arbetsgivare erbjuder en viss typ av roller och befattningar?, vad krävs för att du på sikt ska få ditt drömjobb?. Allt dessa är frågor där vi som rådgivare hjälper dig lägga upp en strategi och komma i kontakt med rätt verksamheter.

 

4. Förtroende från marknaden

Additude Headhunting har förtroendet och agerar rådgivare även åt våra uppdragsgivare. Detta gör att våra rekommendationer kring vilka individer de ska integrera i sin verksamhet har ett värde i sig. Är du en person med rätt värderingar, gedigen kompetens/förmåga och rätt ambition hjälper vi dig att sticka ut.