Fler Nyheter
Publiserad den 14 maj 2018

Det är med stor glädje och ödmjukhet vi summerar 2018 års första kvartal. Företagsgruppens omsättning under Q1 landade på strax under 40 000 000 kr med fortsatt god lönsamhet vilket är 63% högre omsättning än under samma period föregående år.

 

Orsaken till den starka tillväxten är fortsatt stor efterfrågan på företagsgruppens tjänster, ökat förtroende från befintliga uppdragsgivare samt ca. 10 st helt nya uppdragsgivare. Även tillkomsten av företagsgruppens innovationsbolag (Additude Innovation) bidrar med sin framgång och efterfrågan till utökad marknadsandel.

Under Q1 bolagiserades även affärsområdet Additude Industry som erbjuder svensk industri kvalificerade tjänster inom produktutveckling och industridesign. Vi ser med tillförsikt fram emot vad denna ännu tydligare fokusering kommer innebära i form av både tillväxt och kundnytta.

Rekryteringsplanen för resterande del av året innefattar ytterligare 40 specialister inom de teknikgrenar vi strävar efter att vara marknadsledande inom.

 

För mer information vänligen kontakta:
Sam Aston, Group CEO
Mobil: 0733-77 61 60
sam.aston@additude.se