Additude Innovation offers innovation processes and strategic and technical support. In their class, each of these offerings is world-leading..

 

Additude Innovation is a clear complement to Additude’s other operations. Via these latter, we support our customers’ innovation processes at an even higher level of strategic management.

For large assignments, we also offer our in-house developed innovation process, Additude Innovation Model (AIM). This is based on 30 years’ experience of business management and product development. It targets enhanced innovation, decreased business risk and reduced costs in the fields of technology and product development. Thus, we additionally work towards training customers in the AIM innovation process.

Vid större åtaganden erbjuder vi en egenutvecklad innovationsprocess (AIM – Additude Innovation Model) som är baserad på 30 års erfarenhet av företagsledning och produktutveckling. Vi arbetar även efter ambition att utbilda våra uppdragsgivare i denna innovationsprocessen vars syfte är att höja den tekniska innovationen, minska affärsriskerna och sänka kostnaderna inom teknik och produktutveckling.

Additude Innovation is part of the Additude Group. This further includes six other areas of operation. These are Additude Excellence, Additude Software, Additude Embedded, Additude Industry, Additude Client Solution and Additude Headhunting. Since starting in 2009, the Additude Group has enjoyed organic growth that averages 45% per year. It also enjoys the confidence of, at the moment, over 300 customers. Additude drives the technology sector forwards. It does this by offering technology-intensive businesses a unique combination of strategic consultancy, technical innovation, project support, consultant services and organic growth.