Jim
Roslund

Ökad sysselsättning hos oss, hos våra kunder och i regionen. Men...

Sales and Marketing Manager

Either find a way, or make one...

Kategoriserat under:Ökad sysselsättning hos oss, hos våra kunder och i regionen. Men i Skåne vi ligger fortfarande efter...

 

Utifrån Additudes hörnstenar och affärsidé (teknisk innovation, produktutveckling och tillväxt i världsklass) är såklart sysselsättningsgraden inom de regioner vi verkar både relevant och något vi vill vara med och påverka till det bättre.

När Additude summerar 2017 kan vi mätbart konstatera att vi i olika former skapat ny sysselsättning för över 230 individer. Effekten av detta i kombination med vårt innovationsarbete och produktutveckling skapar därefter (genom våra kunders ökade tillväxtförmåga) i nästa steg en ytterligare positiv om än omätbar ökad sysselsättningsgrad (vår interna benämning är "sekundärt positiv sysselsättningsgrad"). Konjunkturen och tilltron på tillväxt är fortfarande stor bland framförallt regionens småföretagare.

När gränspendlare till Danmark medräknas i Skånes befolkning ligger dock sysselsättningsgraden i Skåne en bit efter riksgenomsnittet. Så sent som 2015 låg Skåne sist i Sverige. Sysselsättningsgraden varierar väldigt mycket i Skånes fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne medan sydöstra Skåne har den högsta sysselsättningsgraden. Skånes BRP (bruttoregionprodukt) skulle behöva öka med mer än 10 procent för att nå upp till riksgenomsnittet för sysselsättningsgrad och produktivitet.

Vi har en intressant framtid då befolkningen i Skåne under perioden 2017-2026 förväntas öka med 10 procent till cirka 1 460 000 invånare. Jag ser med stort intresse fram emot det ansvar vi tillsammans måste ta för att hantera denna situation och potential. Då Sveriges nationella mål är en sysselsättningsgrad väl över 80 procent till år 2020 är företagande en absolut en nyckel till hållbar tillväxt för alla.

En av de stora förmånerna i mitt yrke är att man får möjligheten att arbeta nära så många av regionens fantastiska företag och bli en del av deras ambitioner och visioner. Jag kan såklart inte avslöja så mycket men jag ser otroligt mycket spännande tillväxtkraft i många aktörer. Jag ser under året fram emot nya initiativ från både den privata och offentliga sektorn! Utmaningarna är många men potentialen har inga gränser!