Jim
Roslund

IT-tjänster är tjänsteprisindex stora olycksbarn

Sales and Marketing Manager

Either find a way, or make one...

Kategoriserat under:Trots rekordhet marknad är IT-tjänster tjänsteprisindex stora olycksbarn

Statistiska centralbyråns, SCB, visar tydligt att priserna på IT- och telekomtjänster minskat under det senaste decenniet. Inte något som vi inom branschen inte kände till men slående hur ensam denna sektorn är gällande just denna utveckling. Detta under en tid då marknaden både varit och är glödhet samtidigt som lönenivåerna ökat markant.

Orsakerna är som vanligt många. Köpare som arbetar efter nya inköpsmodeller, högre konkurrens och fler aktörer, konsultmäklarnas fortsatta utbredning, fler egenföretagare, effektiviseringar och utländsk kompetens.

Just nu är marknaden inte sund och det kommer slå tillbaka då IT-tjänsteleverantörerna inte har råd att utveckla sina verksamheter och medarbetare som man både önskar och behöver. En IT-specialist är ingen resurskonsult, det är en rådgivare specialist med allt vad det innebär. Vi behöver gå tillbaka till vad ordet konsult egentligen står för och betrakta det därefter.

Är dock helt säker på att vi innan 2020 ser en ganska kraftig förändring i utvecklingen. Digitaliseringsprocesserna ökar kraftigt och efterfrågan på kunskap och kompetens är högre än tillgången. Idag står många av marknadens produktbolag och slutkunder inför en begränsning i sin tillväxt. Inte för att deras tjänster/produkter inte går att sälja mer av eller för att de inte går att skala upp, utan för att de inte får tag i tillräckligt mycket och bra kompetens.