Jim
Roslund

Andelen kvinnor i konsultbolagen ökar

Sales and Marketing Manager

Either find a way, or make one...


Både ambitionen och tydligt uttalade mål för många IT- och teknikkonsultbolag har under många år varit öka andelen kvinnor och skapa jämvikt mot männen. Resan mot detta har många gånger, och av flera olika anledningar, varit betydligt tuffare än man trott. Nu verkar det dock äntligen som att denna målsättning börjar realiseras.

Läste att på KTH steg andelen kvinnor från 29 till 36 procent för civilingenjörsexamen och från 23 till 25 procent för högskoleexamen. Bland nyantagna har andelen kvinnor också ökat i väldigt snabb takt.

Har också fått ta del av uppgifter från många av våra duktiga konkurrenter som i sina årsrapporter visar att fördelningen mellan kvinnor och män på många ställen är helt jämn. 

Vi på Additude är fortfarande inte uppe i en 50/50 fördelning, men vi närmar oss. Det är ett otroligt kul och viktigt mål att arbeta efter!