SV | ENG

SV | ENG

PARTNERSHIP CONSULTING

Additude har en unik position på markanden i och med att Additude erbjuder både headhunting, konsulttjänster och underkonsultförmedling av bristkompetens inom teknikområdet.

Som en del av Additudes innovativa sätt att arbeta och anpassa leverensmodeller utifrån marknadens förändrade behov och förutsättningar har Additude utvecklat 2 st unika funktionsåtaganden och tjänster:
- Konsultmodell 2.0
- Partnership Consulting

Genom tjänsten Partnership Consulting bygger Additude en egen konsultorganisation åt uppdragsgivaren inom för uppdragsgivaren på lång sikt affärskritiska teknikområden.

Uppdragsgivaren uppnår låg prissätting, ökat kvalitet, förtur på att få tillbaka nyckelkonsulter samt ökad möjlighet till övertag av konsulter.

Genom Partnership Consulting säkerställer uppdragsgivaren tillgången på konsulter som kan deras verksamhet och skapar möjlighet för att alltid kunna möta upp sina egna uppdragsgivares förväntningar.

Kontakta oss så berättar vi hur modellen ser ut och och vad den hade inneburit för er verksamhet.

Jim Roslund, Försäljningschef Additude
E-post: jim.roslund@additude.se
Tel: 0701-499310

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se