SV | ENG

SV | ENG

KONSULTREKRYTERING

Konsultbraschen inom teknik och IT sektorn är i en stor förändring. Både avseende konsulters förhållningssätt och uppdragsgivares behov och kravställning.

För att möta upp detta och även inom detta område ha en marknadsledande tjänst erbjuder Additude konsultrekrytering. 

Detta innefattar situationer där uppdragsgivaren har ett traditionellt konsultbehov och där man behöver en resurs på plats i närtid, men där man beroende på det interna utfallet tror sig vilja anställa kompetensen på sikt.

Additude levererar i dessa situationer med kort varsel anställningsbara konsulter. Detta innebär leverans av konsulter med långsiktigt och tydligt intresse att bli anställda av uppdragsgivaren.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se