SV | ENG

SV | ENG

KONSULTMODELL 2.0

Additude har en unik position på markanden i och med att Additude erbjuder både headhunting, konsulttjänster och underkonsultförmedling av bristkompetens inom teknikområdet.

Som en del av Additudes innovativa sätt att arbeta och anpassa leverensmodeller utifrån marknadens förändrade behov och förutsättningar har Additude utvecklat 2 st unika funktionsåtaganden och tjänster:
- Konsultmodell 2.0
- Partnership Consulting

Konsultmodell 2.0 är en komplett inköpsfunktion och syftar till att bryta mot en traditionell konsultleverantör och konsultmäklares begränsningar. 

I tydligt samarbete med uppdragsgivare uppnår vi ökad kvalitet och minskad kostnadsmassa avseende:
- Inköpsarbete och upphandling
- Konsultinköp
- Headhunting
- Inköp av utvecklingsprojekt

Konsultmodell 2.0 skapar nya möjligheter för inköps- och beställande chefer att nå och överträffa sina mål; både ur produktions- och kostnadsperspektiv.

Kontakta oss så berättar vi hur modellen ser ut och och vad den hade inneburit för er verksamhet.

Jim Roslund, Försäljningschef Additude
E-post: jim.roslund@additude.se
Tel: 0701-499310

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se