SV | ENG

SV | ENG

HEADHUNTING

Additude har en absolut ledande ställning när det kommer till Headhunting av ledare, specialister och bristkompetens inom Teknik och IT. Vi hjälper uppdragsgivaren med de svåraste rekryteringarna där traditionella kanaler och metoder inte räcker till och skapar därmed ett tydligt mervärde.

Genom vårt stora kontaktnät och förmåga att kartlägga och manuellt söka upp de personer våra uppdragsgivare vill rekrytera är vi en viktig och avgörande del för våra uppdragsgivares tillväxt och lönsamhet.

Vi har strukturerade och genomtänkta processer och ett nära samarbete med våra uppdragsgivare vilket gör att vi alltid lämnar ifrån oss ett gediget hantverk vid varje process. Våra Headhunters har alla mångårig erfarenhet av Headhunting och vi har en gedigen kompetens inom de kompetensområden som vi rekryterar inom.

Genom vår tydliga specialisering inom Teknik och IT är vi även våra uppdragsgivares rådgivare kring rekryteringstrategi, kandidaters rörelsemönster och det egna bolagets renomme och status inom den tilltänkta målgruppen.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se