SV | ENG

SV | ENG

HEADHUNTING (HYR/ANSTÄLL)

Additude har en absolut ledande ställning när det kommer till Headhunting av ledare, specialister och bristkompetens inom Teknik och IT. Vi hjälper uppdragsgivaren med de svåraste rekryteringarna där traditionella kanaler och metoder inte räcker till och skapar därmed ett tydligt mervärde.

Förutom traditionell Headhunting där våra uppdragsgivare anställer slutkandidaten direkt så är Additude en av få parter och klarar och har kompetensen att leverera hyr/anställ rekrytering på nivån ledare, specialister och bristkompetens.

Denna leveransmodell ger uppdragsgivaren samma process och kvalitet som vid Additudes traditionella Headhunting processer. Skillnaden ligger i att Additude anställer uppdragivarens slutkandidat och hyr under avtalad tid ut denne till uppdragsgivaren. Därefter sker övergång till uppdragsgivaren.

Hyr/anställ Headhunting skapar nya möjligheter för många verksamheter och projekt där behovet av specialister är stort samtidigt som ledningen ännu inte gett klartecken till att anställa fler medarbetare. Istället för att investera i konsulter som sedan måste avslutas varpå en rekrytering initieras skapas genom denna modell ökad kvalitet på kandidaterna och en stor kostnadsbesparing.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se