SV | ENG

SV | ENG

VÅRA TJÄNSTER

Additude har ett marknadsledande tjänsteutbud och leveransförmåga gällande ledare specialister och bristkompetens inom Teknik och IT sektorn.

Additudes utgångspunkt är att uifrån våra uppdragsgivares situation tillföra ett stort mervärde och vara en långsiktigt strategisk kompetenspartner. Med en ledande leveransförmåga och ett tjänsteutbud som bygger på det bästa från tre tidigare traditionellt separata företagsformer sätter vi en ny standard för vad du ska förvänta dig av en kompetenspartner.

För att tillgodose dessa behov erbjuder Additude marknden sex olika tjänster och modeller för att tillgodogöra sig nyckelkompetens.

För att säkerställa en marknadsledande leveranskvalitet är Additude uppdelat i fem olika och högst specialiserade affärsområden. Synergin dem emellan är stor och värdeskapande, men för att alltid vara i framkant arbetar varje affärsområde med ambitionen att vara marknadsledande inom just sitt område.

Läs mer om respektive tjänsteområde i menyn till vänster.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se