SV | ENG

SV | ENG

VÅR VISION

Additude skall vara marknadens högst värderade samarbetspartner kring innovations och kompetenstöd av ledare, specialister och bristkompetens inom sektorerna Teknik och IT.

Additude skall vara marknadens högst värderade arbetsgivare för ledare och specialister inom sektorerna teknik och IT.

Vår marknad är i utveckling och förändring samtidigt som både innovations-, konsult- och headhuntingbranchen är i behov av förnyelse. Additude skall vara en ytterst aktiv del av att driva den förnyelsen genom att se möjligheter, tänka i okonventionella banor och att ständigt utmana oss själva. 

Vi skall därtill vara det mest naturliga och attraktiva valet för chefer och specialister som vill säkertälla en kontinurerlig kompetens- och karriärutveckling.

Likaledes skall vi vara den viktigaste marknadskanalen för underkonsulter som vill ha nya uppdrag.

 

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se