SV | ENG

SV | ENG

UTVECKLING OCH TRYGGHET

Additude tar löpande marknadsandelar och har en organisk tillväxt på 47% per år under den senaste 5 års perioden. Detta med god lönsamhet och höga omdömen vid kvalitetsuppföljningar, både internt och externt.

Additude har 4 ggr bättre kreditvärdighet än branschen i snitt och drivs starkt av värderingar, mångfald och diversifiering.

Det ska vara tryggt att både arbeta hos och med Additude.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se