SV | ENG

SV | ENG

OM ADDITUDE

Additude är ett ledande Konsult- och Headhuntingföretag gällande resursförstärkning av chefer, specialister och bristkompetens inom Energi, Industri, Bygg, Fastighet, Telecom och IT.

Vår framgång bygger på en ledande leveransförmåga av bristkompetens tillsammans med ett modernt tjänsteutbud där kombinationen av Konsultstöd och Headhunting tydligt utmanat de traditionella företagsformerna och skapat en ny dimension av möjligheter för marknadens uppdragsgivare.

Additude har idag förtroendet från flertalet av Sveriges ledande teknikintensiva verksamheter att verka som en strategisk kompetenspartner gällande konsultstöd och rekrytering. Detta då vi på många sätt sätter vi en ny standard för vad ett företag skall förvänta sig av en kompetenspartner på nivån chefer, specialister och bristkompetens.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se