SV | ENG

SV | ENG

Vår seniorkonsult Mattias Larsson svarar på 3 snabba...

Vår seniorkonsult Mattias Larsson svarar på 3 snabba frågor om sin roll som konsult.


Portsätt Additude Mattias Larsson

Vilket teknikskifte under din karriär har haft störst påverkan på dig?

Det är utan tvekan övergången från C++ till C#; jag kunde utnyttja all min gamla kunskap men det kändes som om en högre växel lades in. .NET-community'n är väldigt stor; stöter man på ett svårlöst problem finns det mycket hjälp att få. Språket C# har dessutom vuxit och byggts ut på ett balanserat och återhållsamt vis genom åren, men ändå bjudit på stora förbättringar och finesser.

Vilket är det märkligaste uppdraget (eller förfrågan) du har haft?

Ett aktuellt exempel är att integrera en beröringsfri handavtrycksskanner i en bensinpump av konceptkaraktär för en utställningsmässa. Skannern, som kunden skaffat, använde venerna i handen för att identifiera en person, ungefär som ett fingeravtryck. Kunden hade fått tag på drivrutiner men inget SDK, och tillverkaren visade sig tillämpa lite av Fort Knox-säkerhet för att dela med sig av utvecklar-information.

Jag fick även hjälpa dem med en Arduino-lösning för att styra LED-belysning, ett par motorer samt sensorer. Trots begränsat med tid och andra externa aktörer som alla arbetade på distans så blev det i slutänden riktigt bra, och kunden fick sin framtidspump att visa upp på mässan.

Vad ser du som den viktigaste egenskapen hos en konsult/utvecklare?

Att man är lyhörd för kundens behov. Dels för vad kunden faktiskt efterfrågar, men det är viktigt att bredda sitt synfält och även fånga upp sådant som ligger utanför den egentliga förfrågan. Det kan till exempel handla om förbättringar av arbetsprocesser eller förslag på bättre lämpad teknik för olika typer av uppgifter.

En annan viktig aspekt är mentorskap och att sprida kunskap till teamet. Kunskap är inte som pengar, som en klok person sa, man får inte själv mindre då man delar med sig.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se