SV | ENG

SV | ENG

Pressmeddelande: Additude AB startar innovationssatsning och anställer Thomas Lövskog

Additude har sedan starten 2009 haft utgångspunkten att alltid våga gå sin egen väg, tänka okonventionellt och vara bäst på det man gör. Visionen har varit att bli Sveriges ledande tillväxtmotor för teknikintensiva verksamheter genom att erbjuda både konsult/specialiststöd och Headhunting på nivån ledare, specialister och bristkompetens inom sektorerna IT, Mjukvara, Industri och Bygg & Fastighet. Detta har resulterat i en egen position på marknaden, organisk tillväxt på ca. 50% per år, 240 uppdragsgivare och utmärkelser såsom DI Gasell. Nu tar Additude nästa steg och stärker sin position än mer. Visionen är nu att bli Sveriges ledande teknikinnovatör- och tillväxtmotor för teknikintensiva verksamheter. Detta genom att starta ett nytt verksamhetsområde som kommer heta Additude Innovation.


Additude Innovation kommer att komplettera Additudes traditionella konsult och Headhunting verksamhet genom att även erbjuda företagets uppdragsgivare kompletta projekt och funktionsåtaganden. Framförallt inom R&D, Produktutveckling och Industridesign. Vi ser också ett stort behov av att integrera regulatoriska krav, avancerad strömförsörjning och avancerade analoga lösningar. Vi kommer också erbjuda simuleringar av elektronik och mekanik vars fördelar vi anser att marknaden inte på långa vägar nyttjar.

Utöver detta kommer Additude Innovation med start 2018 även erbjuda uppdragsgivaren en egenutvecklad innovationsprocess (AIM – Additude Innovation Model) med syfte att höja den tekniska innovationen, minska affärsriskerna och sänka kostnaderna inom teknik och produktutveckling. Första person att ansluta till Additude Innovation är Thomas Lövskog som from 1 maj verkar som VP Innovation and Technology.

Thomas kommer senast från Above (tidigare Frankly ) där han varit chef och byggt ut elektronik och mjukvaru teamet. Innan dess arbetade han på Anoto som utvecklingschef med uppgift att fram en ny plattform som kostade hälften, drog 1/3 av strömmen och tog ¼ av volymen. Tidigare har Thomas haft ledande positioner hos Ericsson, Sony Ericsson, Flextronic och Infineon.

Petter Ericson (CTO på Hoylu, tidigare CSO på Anoto), Linus Wiebe (Director of Innovation på LU Innovation) samt Daniel Åhman (Design Manager på Axis Communication) kommer även de vara delaktiga i verksamheten i form av rådgivare.

Sam Aston, VD Additude AB:
- Vi har haft en mycket positiv utveckling av bolaget och den höga kompetensnivån hos våra ingenjörer och utvecklare har lett till ökat förtroende från fler teknikintensiva företag där vi involveras naturligt deras innovations och R&D processer. Steget är helt naturligt för oss att bli teknikinnovatör.

Thomas Lövskog, VP Innovation and Technology Additude AB:
- Additude Innovation blir ett nytt spännande kapitel för Additude. Nu får vi möjlighet att ta oss an hela projekt för våra uppdragsgivare och detta med hela vår ingenjörskapacitet och vårt vida nätverk av specialister. Ett mål är att få simuleringar att bli en naturlig del. Idag används det när saker går fel. Vi vill att det blir en naturlig del av ingenjörers verktygslåda. Ytterligare en del där vi kan ge våra uppdragsgivare stor fördel är genom kunnande om de regulatoriska kraven. Något jag märkt det finns stor efterfrågan hos många företag.

Kontaktpersoner:

Sam Aston
0733-77 61 60
sam.aston@additude.se

Thomas Lövskog
0763-16 28 06
thomas.lovskog@additude.se

För mer information om Additude sker hänvisning till www.additude.se.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se