SV | ENG

SV | ENG

Och så var dagen kommen för vinnarna att få sina klockor...

Idag fick vinnarna i vår Linkedin tävling äntligen sina så efterlängtade Kronaby klockor. Stort grattis Peter Theodoridis från Cybercom och Per Lilja från One Agency.


Vi vill även rikta ett stort tack till Pål Borge, CEO at Anima & Kronaby, för sitt engagemang i att som kronan på verket ge Peter och Per en rundvandring i verksamheten.

Sist men inte minst tackar vi såklart även Fredrik Mörk. Vår eminenta kollega som alltid stöttar med fotografering när vi som mest behöver det!

Klocka 2

Klocka 3

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se