SV | ENG

SV | ENG

Jag vill inte enbart vara en konsult, jag vill vara ett nytt perspektiv...

Vår seniorkonsult och arkitekt Fredrik Mörk om sina drivkrafter och om balansen mellan integritet, ödmjukhet och mod till förändring.


Porträtt Additude Fredrik M

Vad betyder ”konsultmässighet” för dig?

När jag jobbar för en kund så är min roll att tillföra något. Jag ska inte bara vara "en utvecklare till" utan gärna ta med mig något mer till bordet, ett perspektiv utifrån. Det kan innebära att jag bidrar till förändringar i sättet att arbeta, vilka verktyg som används, hur vi angriper att lösa olika problem. Det kan röra sig om rena utbildningsinsatser, eller att ifrågasätta sånt som jag undrar över. Med den rollen så kommer det ett behov av att balansera mellan sin integritet och ödmjukhet inför att det finns skäl till att saker görs på ett visst sätt. 

Vad ser du som den viktigaste egenskapen hos en konsult/utvecklare?

En kombination av ödmjukhet och ifrågasättande tycker jag är en viktig kombination. Som konsult får jag inte tveka inför att ifrågasätta saker, högt och lågt. Det är en del av min uppgift, en del av det mervärde jag ska tillföra. Men ifrågasättandet måste ske med respekt, med en känsla för att det alltid finns en historik som har lett fram till nuläget. Att ifrågasätta är inte nödvändigtvis att kritisera. Det handlar nog egentligen mer om att klargöra, och lyfta upp. Att se till att få upp korten på bordet så att säga, så att det finns en medvetenhet om varför saker görs på det sättet de görs. Därefter kan vi ju ta ställning till om det finns behöv eller önskemål om förbättringar. 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en bra kund?

När jag kliver in i ett uppdrag hos en kund, så går jag in med utgångspunkten att man tar in mig för att få tillgång till något som man inte har själv inom sina väggar. För att kunna dra nytta av det så är det bra om det finns någon form av förändringsvilja hos kunden. Om man tar in extern kunskap men inte är villig att göra några förändringar baserat på den kunskapen, så är det kanske inte den bästa investeringen man kan göra. Samtidigt så värdesätter jag när kunden har en tydlig idé kring vad man vill uppnå, så att min insats kan fokuseras dit där den gör mest nytta.

Vilket teknikskifte under din karriär har haft störst påverkan på dig?

Eftersom jag har rört mig mest i Microsoft-sfären, så var införandet av .NET Framework när det kom i början av 2000-talet såklart av otroligt stor betydelse. För mig personligen, och här tror jag att jag är långt i från ensam, så gjorde det att jag som gammal Visual Basic-programmerare så att säga blev utsläppt från en ganska stängd och begränsad plattform, till en som var betydligt större och som erbjöd mig som utvecklare en betydligt större rörlighet. 

Vilken av dina kunskaper har du mest oväntat fått användning för i ett uppdrag?

Oväntat och oväntat... som amatörfotograf så har jag alltid varit hyfsad på att använda olika typer av bildredigeringsprogram, så det har ju hänt att jag har fått användning av de färdigheterna för att producera en del grafik i olika sammanhang.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se