SV | ENG

SV | ENG

Additude önskar God Jul och tackar för ännu ett fantastiskt år!

2016 börjar närma sig sitt slut och vi på Additude kan åter sammanfatta ett fantastiskt år med stark tillväxt och ökad marknadsandel. Vi är otroligt stolta för det förtroende våra uppdragsgivare och marknaden valt att ge oss. Vi är även ytterst tacksamma för alla våra kollegers och medarbetares engagemang och passion för Additude och den resa vi är ute på. Detta året får ni inga julklappar från Additude – däremot ger ni något väldigt värdefullt till någon annan. Additude har skänkt 1 st gåva per kund, partner och medarbetare till Rädda Barnen och den kommer att användas där den behövs som mest. Varje enskild gåva räcker till filtar och madrasser till sju syriska barn på flykt i Libanon, så att de får somna gott och vakna mjukt. Vi hoppas innerligt att ni får tid att spendera ledigheterna när den väl infaller med de era.


2016 innebar tillväxt med ytterligare 35%

Additude har sedan 2009 i snitt haft en årlig organisk tillväxt på 50%. 2016 har varit ett fortsatt starkt år med en tillväxt på ytterligare 35%. Under 2016 blev Additude även utsett till Gasellföretag och har fått en rad andra utmärkelser då tillväxt och lönsamhet över lång tid överstigit branschsnittet med bred marginal. Andra saker som sticker ut under det gångna året är över 40 nya uppdragsgivare vilket ger en starkt ökad marknadsandel.

Målet för 2017 är fortsatt tillväxt med 35%. Affärsläget, starkare nationell täckning, strategiska ramavtal samt det positiva marknadsläget skapar goda förutsättningar för detta. Även förvärv kan bli aktuellt kommande år.

Vår vision för 2017

Additudes unikitet och orsak till ökad marknadsandel är positionen som en ledande tillväxtmotor för teknikintensiva verksamheter. Leveransförmågan av tekniska specialister och ledare i kombination med marknadens mest kompletta tjänsteutbud som innefattar både konsultstöd, headhunting och inköpsfunktioner har gjort att Additude idag har en självklar plats på marknaden. Additude har idag en ofta mycket avgörande och betydande roll för de 190 uppdragsgivare som Additude samarbetar med.

Visionen för kommande år är att fortsätta och få en än starkare ställning inom de kompetens och tjänsteområden som gjort Additude till den framgångsrika verksamhet den idag är. Som en del av marknadens mognad och utveckling ska Additude även mycket aktivt och medvetet ta en ledande position när det kommer till Internet of Things. Kombinationen av Additudes unika tjänsteutbud i kombination med Additudes affärsområden Headhunting, Industry, Embedded och IT skapar en plattform för marknadens uppdragsgivare att både uppnå den innovation och produktportfölj man önskar i kombination med den organisation man på både kort och lång sikt behöver.

Sam Aston blir ny VD from 1/1 2017 samt övrig organisatorisk förändring

From 1 januari 2017 efterträder Sam Aston nuvarande VD Peter Johansson som ny VD för Additude AB.

Peter Johansson kommer även fortsatt vara operativ i Additude samt sitta kvar som styrelseordförande. Peters operativa roll kommer vara affärsområdeschef för Additude Headhunting samt leverans och rekryteringsansvarig för hela bolaget och ett stöd till samtliga affärsområden.

Andra organisatoriska förändringar är att Jim Roslund from årsskiftet återgår till rollen som försäljningschef med fokus på att stödja samtliga affärsområden.

Banner -418x 70

God jul önskar teamet på Additude och åter tack för ett fantastiskt kul 2016

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se