SV | ENG

SV | ENG

3 snabba frågor till Additudes seniorkonsult och arkitekt Bo Tobiasson

Jag trivs bäst hos kunder som tar hand om och utvecklar sin egen personal...


Vilket är det märkligaste uppdraget (eller förfrågan) du har haft?

Det var när en kund hade en arkitekt som inte riktigt fyllde sina skor, men inte vill trampa på tårna genom att ta in en mer erfaren arkitekt. De behövde en testledare på 50% men ville att jag skulle fungera som arkitekt övriga 50% utan att formellt ha rollen och utan att stöta mig med arkitekten ifråga. 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en bra kund?

En kund som tar hand om sina anställda, ser till att de utvecklas i sina roller och vidareutvecklar sig. Att komma in som konsult och jobba med duktiga människor som kan sin verksamhet, teknik och har visioner är det roligaste som finns!

Vilket teknikskifte under din karriär har haft störst påverkan på dig?

För mig öppnades en ny värld när Java kom, inte för tekniken i sig men öppenheten, demokratitanken och kopplingen till öppen källkod som växte fram under denna tid. Att tex gå på JavaOne i slutet av 90-talet och uppleva den kreativitet och den välkomnande stämning som rådde var för mig fantastiskt! 

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se