SV | ENG

SV | ENG

FÖR KANDIDATER

Med karriär menar man ofta att avancera på sin arbetsplats och sin position för att nå högre lön och mer ansvar. Ofta är karriär även kopplat till utbildning och kompetensutveckling.

Byte av jobb är ett annat vanligt sätt att avancera i karriären och vid sådana tillfällen finns Additude där som en partner för dig som arbetar med management eller har någon form av specialistkompetens inom IT eller teknik.

Karriärvägarna inom Additude kan delas upp på följande sätt:

1. Du rekryteras direkt till våra kunder för en tjänst inom teknik eller ledarskap.

2. Du blir anställd på Additude och arbetar med uppdrag för våra kunder som konsult och söker karriärvägar inom teknik eller ledarskap.

3. Du driver egen konsultverksamhet inom teknik eller ledarskap men vill gärna ha hjälp med att förmedla dina tjänster via vår underkonsultförmedling (Additude partner Network).

Läs mer om respektive karriärväg i kolumnen till väster eller titta direkt samtliga just nu aktuella uppdrag i topmenyn eller på denna länk.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se