SV | ENG

SV | ENG

ADDITUDE INNOVATION


Additude Logo Innovation Pantone 7475c

Additude Innovation är ett affärsområde som tydligt kompletterar Additudes traditionella konsult och Headhunting verksamhet genom att även erbjuda företagets uppdragsgivare kompletta projekt och funktionsåtaganden. Framförallt inom R&D, Produktutveckling och Industridesign.

Vi ser också ett stort behov av att integrera regulatoriska krav, avancerad strömförsörjning och avancerade analoga lösningar. Vi erbjuder även simuleringar av elektronik och mekanik vars fördelar vi anser att marknaden inte fullt ut nyttjar.

Utöver detta kommer Additude Innovation med start 2018 även erbjuda uppdragsgivaren en egenutvecklad innovationsprocess (AIM – Additude Innovation Model) med syfte att höja den tekniska innovationen, minska affärsriskerna och sänka kostnaderna inom teknik och produktutveckling. 

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Lövskog
VP Innovation and Technology, Additude AB
thomas.lovskog@additude.se
0763-16 28 06 

 

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se