SV | ENG

SV | ENG

ADDITUDE INDUSTRY


Additude Logo INDUSTRY Pantone 7475c

Spetskunskap till den svenska och internationella industrin

Konsulttjänster som ger innovativa och hållbara lösningar

Additude Industry levererar konsultt jänster och rådgivning med djup industriell förankring. Vi följer och är en vikti g del av våra uppdragsgivares framti da måluppfyllelse genom innovati va och hållbara lösningar utf örda av ingenjörer med ledande kompetens inom sina specialistområden.

Additude har ett  branschfokus inom Fordon, Försvar, Infrastruktur, Life Science, Process, Fastighet samt den tillverkande Industrin där vi byggt upp leveransförmåga och kompetens kring de mest eft erfrågade konsulttjänsterna. Dett a i kombinati on med marknadens mest komplett a tjänsteutbud gör att Additude skapar tydliga konkurrensfördelar för våra uppdragsgivare.

Kompetensinriktning:

  • Mekanisk konstruktion
  • System konstruktion
  • El konstruktion
  • El och Automation
  • CAD
  • Industriell design

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se