SV | ENG

SV | ENG

ADDITUDE HEADHUNTING


Additude Logo HEADHUNTING Pantone 7475c

Konkurrensfördelar och säkerställd tillväxt

Störst inom Headhunting av ledare, specialister och bristkompetens inom teknik och IT

Additude Headhunti ng har en absolut ledande ställning när det kommer till Headhunting av ledare, specialister och bristkompetens inom Teknik och IT. Vi hjälper uppdragsgivaren med de svåraste rekryteringarna där traditionella kanaler och metoder inte räcker till. Additude skapar genom detta konkurrensfördelar åt uppdragsgivaren och säkerställer tillväxt inom de mest konkurrensutsatta kompetensområdena.

Vi har strukturerade processer byggda på trettio års erfarenhet och ett nära samarbete med våra uppdragsgivare vilket gör att vi alltid lämnar ifrån oss ett gediget hantverk. Genom vår tydliga specialisering inom Teknik och IT är vi även våra uppdragsgivares rådgivare kring rekryteringstrategi, kandidaters rörelsemönster och det egna bolagets renommé och status inom den tilltänkta målgruppen

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se