SV | ENG

SV | ENG

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN


Additude Logo HEADHUNTING Pantone 7475c
Marknadsledande Headhunting verksamhet på nivån ledare specialister och bristkompetens inom sektorerna Energi, Industri, IT och Telecom.
Läs mer...

Additude Logo INDUSTRY Pantone 7475c
Komplett konsultleverantör inom Industrisektorn. Erbjuder marknaden både djupt specialiserade resurskonsulter och kompletta inköpsfunktioner av resurskonsulter.
Läs mer...

Additude Logo ENERGY Pantone 7475c
Komplett konsultleverantör inom Energisektorn. Erbjuder marknaden både djupt specialiserade resurskonsulter och kompletta inköpsfunktioner av resurskonsulter.
Läs mer...

Additude Logo IT & TELECOM Pantone 7475c
Komplett konsultleverantör inom IT och Telecom sektorn. Erbjuder marknaden både djupt specialiserade resurskonsulter och kompletta inköpsfunktioner av resurskonsulter.
Läs mer...

Additude Logo EXCELLENCE Pantone 7475c
Additude Excellence har en mycket tydlig och utpräglad specialistfokusering inom IT områden såsom systemutveckling, integration och arkitektur. Företagetet har attraherat marknadens absolut bästa mjukvaruarkitekter och -specialister inom utvalda fokusområden. En hemvist för marknaden bästa och mest drivna konsulter.
Läs mer...

 Läs mer om respektive affärs och kompetensområde i menyn till vänster.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se