SV | ENG

SV | ENG

LEDANDE INNOVATIONS- OCH TILLVÄXTMOTOR FÖR TEKNIKINTENSIVA VERKSAMHETER

Additude är en ledande innovations- och tillväxtmotor för teknikintensiva verksamheter. Kombinationen av innovations-, konsult- och headhuntingtjänster inom områdena IT, Embedded och Industri ger Additude en unik marknadsposition och skapar stora konkurrensfördelar för våra uppdragsgivare.

Additude har idag förtroendet från flertalet av Sveriges ledande teknik och utvecklingsintensiva verksamheter. Detta då vi på många sätt sätter vi en ny standard för vad ett företag skall förvänta sig av en kompetens- och tillväxtpartner på nivån chefer, specialister och bristkompetens.

Innovations-, konsult- och headhunting branschen är i ständig förändring och behov av förnyelse. Både ur uppdragsgivares och ingenjörers perspektiv. Additude skall alltid vara en ytterst aktiv del av att driva den förnyelsen genom att se möjligheter, tänka i okonventionella banor och att ständigt utmana oss själva.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se