SV | ENG

SV | ENG

THE RENEWAL OF AN ENTIRE INDUSTRY

Additude är ett marknadsledande Konsult- och Headhuntingföretag gällande kompetensförstärkning av chefer, specialister och bristkompetens inom sektorerna Energi, Industri och IT.

Additudes framgång och ökade marknadsandel bygger på en ledande leveransförmåga av bristkompetens tillsammans med ett innovativt tjänsteutbud. Genom kombinationen av Konsultstöd, Headhunting och Inköpsfunktioner nyttjar Additude de största fördelarna hos tidigare traditionellt separata företagsformer och skapar en ny dimension av möjligheter för marknadens uppdragsgivare och ingenjörer.

Additude har idag förtroendet från flertalet av Sveriges ledande teknik och utvecklingsintensiva verksamheter. Detta då vi på många sätt sätter vi en ny standard för vad ett företag skall förvänta sig av en kompetenspartner på nivån chefer, specialister och bristkompetens.

Konsult- och Headhunting branschen är i ständig förändring och behov av förnyelse. Både ur uppdragsgivares och ingenjörers perspektiv. Additude skall alltid vara en ytterst aktiv del av att driva den förnyelsen genom att se möjligheter, tänka i okonventionella banor och att ständigt utmana oss själva.

Additude AB | Södergatan 3, 5 tr. | 211 34 Malmö | 040-53 72 00 | info@additude.se